08/02/2015 11:47:36 AM - Lượt xem: 815

1.    Đơn thuốc: 120g rau hẹ.
Cách dùng: Giã nát, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

2.    Đơn thuốc: 30-50g rễ cây lan.
Cách dùng: Giã thành nước dạng tương, bôi vào chỗ đau, không kể bao nhiêu lần.

3.    Đơn thuốc: Một lượng vừa phải lá bưởi.
Cách dùng: Giã nát, trộn với rượu trắng, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

4.    Đơn thuốc: Một lượng vừa phải lá nhãn.
Cách dùng: Sấy khô trên ngói mới, thêm bột chín, làm thành hồ, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.

5.    Đơn thuốc: 60g lạc nhân, 5g băng phiến.
Cách dùng: Giã nát chung, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.

6.    Đơn thuốc: 60g lá sen tươi, 12g hạt dành dành.
Cách dùng: Giã nát chung, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.
Chú ý: Bí phương dân gian, hiệu quả điều trị đau do bong gân rất tốt.

7.    Đơn thuốc: 40g lá cây trẩu, 30g kê huyết đằng (dây máu người).
Cách dùng: Sắc lấy nước rửa vết thương, mỗi ngày 1-2 lần.

8.    Đơn thuốc: 60g cây long não, 12 hạt sẻn.
Cách dùng: Sắc lấy nước rửa vết thương, mỗi ngày 2-3 lần.

9.    Đơn thuốc: 50g dây bí rợ (bí ngô), 20g gừng sống.
Cách dùng: Giã nát chung, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.

10.    Đơn thuốc: 60g rễ lưu ký nô, một lượng vừa phải rượu trắng.
Cách dùng: Giã nát thuốc, đun nóng lên với rượu, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.

11.    Đơn thuốc: 20g uy linh tiên, 15g ô dược (cây dầu đắng Lindera strchnifolia).
Cách dùng: Một bát nước, nửa bát rượu, sắc lấy 7 phần, chia uống 2 lần.

12.    Đơn thuốc: 12g cỏ gấu (cỏ cú), gừng già, hành, bột mì, rượu trắng với lượng vừa phải.
Cách dùng: Giã nát như bùn, đắp vào chỗ đau, ngoài băng lại, mỗi ngày 1 lần.

Các tin tức khác