08/02/2015 11:02:05 AM - Lượt xem: 2090
1. Đơn thuốc: Một lượng vừa phải lá dâu trắng. Cách dùng: Lấy 30-40 lá dâu sau sương, bỏ vào trong nồi, đổ vào 2 lít nước, đun sôi trong khoảng 20 phút. Đợi một chút, nước hơi nguội, đem chỗ bị thương ngâm vào trong nước nóng, mỗi ngày 1 lần, làm liền 3-4 lần.

2.    Đơn thuốc: Cả cây nguyệt quế hoa (hoa hồng tàu Rosa chinensis) rửa sạch.
Cách dùng: Giã nát thành dạng hồ, đắp vào chỗ đau bong gân, mỗi ngày 1 lần, làm liền 3-5 lần.

3.    Đơn thuốc: 60g lá cây hoa hồng tàu đỏ chót.
Cách dùng: Giã nát thành dạng hồ, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần, làm liền 3-5 lần.

4.    Đơn thuốc: 40g thân cân thảo (cỏ dãn gân), 12g lá ngải cứu.
Cách dùng: Sắc lấy nước rửa ngoài, mỗi ngày 2-4 lần.

5.    Đơn thuốc: 1 chiếc chân lợn, 120g nhân ý dĩ.
Cách dùng: Trước hết ninh chân lợn, sau bỏ nhân ý dĩ vào, đợi khi chân lợn chín nhừ, chia làm 2 lần để ăn.

6.    Đơn thuốc: 50g thân cân thảo, 30g thư cân thảo (cỏ duỗi gân).
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1-2 lần. Bã còn lại đem giã ra, đắp vào chỗ đau, ngoài băng lại.

7.    Đơn thuốc: 40 cây bóng nước, 15g gừng sống.
Cách dùng: Giã nát, trộn với rượu làm thành cao, dán vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

8.    Đơn thuốc: 60g xương rồng bà, 50g hành củ, 30g lá đào.
Cách dùng: Giã nát chung, đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.